برخی از آیات نازل شده در شأن امیرالمؤمنین (علیه السلام)

 • احزاب آیه ۳۳
 • آل عمران آیات ۶۰ و ۶۱
 • مائده آیات ۵۵ و ۵۶
 • توبه آیه ۱۹
 • بقره آیه ۲۰۷
 • انسان آیات ۷ و ۹
 • بیّنه آیه ۷
 • حاقّه آیه ۱۲
 • نساء آیه ۵۹
 • مائده آیه ۳
 • مائده آیه ۶۷
 • رعد آیه ۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.