علت سکوت حضرت علی

عبدالحسینعبدالحسین عضو سایت 5 سال قبل

علل سکوت حضرت علی طی ۲۵ سال خانه نشینی ایشان چیست؟

1 پاسخ
عبدالحسینعبدالحسین عضو سایت 5 سال قبل

علل سکوت حضرت علی علیه السلام طی ۲۵ سال خانه نشینی ایشان، در ماجرای «یک مرد وهفت میدان»، بخش هفت آزمون دوم که پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه وآله بوده، از زبان خود ایشان به طور مشروح روی سایت آمده است.