مذهب در روز قیامت

عبدالحسینعبدالحسین عضو سایت 5 سال قبل

آیا در روز قیامت، هر کسی در مذهب خود (مسیحی،زرتشتی،شیعه….) بازخواست میشود؟

1 پاسخ
عبدالحسینعبدالحسین عضو سایت 5 سال قبل

دین راستین و تحریف نشده همواره نزد خداوند، اسلام بوده و هست. چنانچه خداوند در آیاتی چنین می فرماید:

انّ الدّین عند الله الاسلام

یعنی: همانا دین، نزد خداوند اسلام است.

و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الآخره من الخاسرین

یعنی: و هرکس غیر از اسلام دینی را اختیار کند، هرگز از او پذیرفته نمی شود و او در آخرت از زیانکاران است.

بدین ترتیب هرکس در زمان خود موظّف به پیروی از پیامبر زمان خودش است تا دین مقبولی نزد خداوند داشته باشد. و روشن است که هر فردی بر مبنای آیین و شریعت پیامبر زمان خود بازخواست می شود. با آمدن رسول جدید از جانب خدا ، نسخه قبلی اسلام منسوخ می شود و پیروان او موظف به پیروی از رسول و نسخه ی جدیدند و بر مبنای آیین جدید هم مؤاخذه می شوند. (البته اگر پیام رسول جدید به آنها رسیده و حجت بر آنها تمام گشته باشد)

مسلماً پس از خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وآله همه پیروان ادیان گذشته مطابق دستور الهی دین خودشان، مأمور به پیروی از آن حضرت شده اند و بر همان مبنا در قیامت بازخواست می شوند.