صفحۀ اصلی » کتب و مقالات » معرّفی کتاب » نور الامین فی تثبیت خطبة الغدیر

 
     
 

 

معرّفی کتاب

نور الامین فی تثبیت خطبة الغدیر نام کتاب: نور الامین فی تثبیت خطبة الغدیر

موضوع:

نویسنده: امیر تقدمی معصومی

ناشر: انتشارات مولود کعبه

تعداد صفحات:

خلاصه کتاب: کتاب مذکور کتابی است عربی در اسناد و مدارک قسمت های مختلف خطبه غدیر که تمامی قسمت های مختلف را با ذکر راوی و سند و مدرک و منابع اعم از شیعه و سنی شرح و توضیح داده است.