صفحۀ اصلی » کتب و مقالات » معرّفی کتاب » قاطر خاکستری

 
     
 

 

معرّفی کتاب

قاطر خاکستری نام کتاب: قاطر خاکستری

موضوع: گوشه هایی از تاریخ اسلام به زبانی طنز از نگاه قاطر پیامبر صلی الله علیه و آله

نویسنده: کریم آموزگار

ناشر: انتشارات تکسوار حجاز - 1382

تعداد صفحات: 96

خلاصه کتاب: شهبا قاطر پیامبر صلی الله علیه و آله است که از طرف پادشاه مصر به پیامبر صلی الله علیه و آله هدیه شده است. در این کتاب حوادث تاریخی زمان پیامبر صلی الله علیه و آله از زبان این قاطر به طنز نگاشته شده است.