صفحۀ اصلی » کتب و مقالات » معرّفی کتاب » چکیدۀ اندیشه ها

 
     
 

 

معرّفی کتاب

چکیدۀ اندیشه ها نام کتاب: چکیدۀ اندیشه ها

موضوع: خلاصۀ شش کتاب دکتر محمد تیجانی

به کوشش: حسین غفاری ساروی

ناشر: بنیاد معارف اسلامی - 1383

تعداد صفحات: 200

خلاصه کتاب: این کتاب خلاصه ای از 6 کتاب دکتر محمد تیجانی است. دکتر تیجانی فردی است که با آشنایی با یکی از شیعیان، به این آیین متمایل می شود و پس از مطالعه و تحقیق، خود شیعه می شود. آنگاه کتاب هایی در رابطه با سرگذشت خود و حقانیت شیعه به رشته تحریر در می آورد.

این کتاب در 6 فصل، با عنوان های «زندگینامۀ وی»، «عقاید»، «اصحاب»، «دفاع از حریم تشیّع»، «عملکرد شیعه و سنی» و «وهابیت» تنظیم شده است.