صفحۀ اصلی » کتب و مقالات » معرّفی کتاب » اگر در غدیر بودیم...؟

 
     
 

 

معرّفی کتاب

اگر در غدیر بودیم...؟ نام کتاب: اگر در غدیر بودیم...؟

موضوع: تجدید عهد با غدیر و بیان نکات و آثار غدیر

نویسنده: محمّد باقر انصاری

ناشر: انتشارات دلیل ما - 1383

تعداد صفحات: 160

خلاصه کتاب: در این کتاب نویسنده با بیان مطالبی از غدیر، خواننده را به مشاهدۀ آثار اعتقاد به غدیر و تجدید عهد با آن دعوت می کند. در این کتاب در هر صفحه یکی از نکات غدیر مطرح شده است؛ و در انتها اینکه، اگر ما در غدیر بودیم... چه می کردیم؟